9 tysięcy 182 złote i 40 groszy to kwota, jaką zebrano podczas zbiórki na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Kwesta zorganizowana przez Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa odbyła się 1 listopada przy bramach cmentarza parafialnego św. Rocha.

  Po rocznej przerwie, spowodowanej zamknięciem cmentarzy, Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa ponownie zorganizowało zbiórkę funduszy na odnawianie zabytkowych nagrobków znajdujących się na łukowskiej nekropolii. Kwestowali m.in. burmistrz, jego zastępca, radni oraz wolontariusze. Można ich było spotkać przy wejściach na cmentarz w dniu Wszystkich Świętych.

  Dzięki zbiórkom, prowadzonym w przeszłości przez różne podmioty na łukowskiej nekropolii udało się odnowić m.in. pomnik Ireny Majmeskuł czy nagrobek państwa Marii i Leona Kiernickich.