1 listopada przy bramach cmentarza parafialnego św. Rocha w Łukowie prowadzona będzie zbiórka do puszek na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków. Kwestę organizuje stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa.

  Po rocznej przerwie, spowodowanej zamknięciem cmentarzy,  stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa zamierza  kontynuować ponownie zbierać pieniądze na odnawianie zabytkowych nagrobków znajdujących się na łukowskiej nekropolii. Kwestować będą m.in. burmistrz, jego zastępca, radni oraz wolontariusze. Będzie ich można spotkać przy wejściach na cmentarz w dniu Wszystkich Świętych,
1 listopada w godzinach od 8.00 do 14.00.

  Dzięki zbiórkom, prowadzonym w przeszłości przez różne podmioty na łukowskiej nekropolii udało się odnowić m.in. pomnik Ireny Majmeskuł czy nagrobek państwa Marii i Leona Kiernickich.