Stowarzyszenie Przyjazny Łuków organizuje akcję ,,Zapal Znicz Bohaterom 2021’’. W ramach akcji członkowie stowarzyszenia będą w sobotę 30 października rozdawać biało – czerwone znicze.

  Na początku listopada odwiedzać będziemy groby naszych bliskich. Stowarzyszenie Przyjazny Łuków zachęca również do tego, aby w te dni odwiedzić także mogiły tych, którzy walczyli o wolną Polskę. Członkowie stowarzyszenia zapraszają mieszkańców po biało czerwone – znicze. Będą je rozdawać na Placu Solidarności i Wolności w sobotę
30 października. Akcja zacznie się o godzinie 10.00.