Obsługą programu „Rodzina 500+” od przyszłego roku będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będą tylko elektroniczne, a wypłaty świadczenia – na rachunki bankowe.

  Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko przez internet, za pomocą: serwisów bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych ZUS lub portalu Emp@tia. Wnioski będą rozpatrywane automatycznie. Program 500+ realizować będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin. Instytucja będzie wypłacać świadczenia wychowawcze wyłącznie bezgotówkowo, na rachunki bankowe.

  Jeszcze do końca tego roku wnioski o świadczenie 500+ należy składać w jednostkach samorządowych według dotychczasowych zasad. Gminy będą wypłacać świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2022 roku aż do końca okresu, na jaki je przyznały (czyli do końca maja 2022 r.).

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyjmował wnioski o 500+ od 1 stycznia 2022 roku. Od tej daty do ZUS będzie można złożyć wniosek o nowe świadczenia wychowawcze, jeszcze niewypłacane, czyli np. o 500+ na nowonarodzone dzieci. Natomiast 1 lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski na kolejny okres wypłat, rozpoczynający się w czerwcu 2022 roku.