Radny Władysław Karaś z PiS został nowym członkiem Zarządu Powiatu Łukowskiego. Za jego wyborem było 11 radnych. 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie głosował przeciw.

Starosta Dariusz Szustek zgłosił do porządku obrad Rady Powiatu Łukowskiego punkt mówiący o wyborze nowego członka Zarządu Powiatu. Wakat na tym stanowisku powstał po tym, jak z zasiadania w tym gremium zrezygnował radny Władysław Mika z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej. W tajnym głosowaniu nad wyborem członka Zarządu udział brało 14 radnych. 11 z nich było za powołaniem Władysława Karasia. Trzech wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.