W przyszłym roku rozpocznie się w Łukowie budowa rond na ulicach Radzyńskiej, Międzyrzeckiej i Przemysłowej oraz remont najstarszego odcinka tzw. małej obwodnicy. Tę inwestycję przeprowadzi powiat łukowski, który na to zadanie otrzymał właśnie 14 mln zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

  Jak zapowiada starosta Dariusz Szustek inwestycja ma ruszyć w 2022 roku. Obecnie trwa jeszcze opracowywanie dokumentacji. Plan jest taki aby w ramach zadania powstały trzy nowe ronda: na skrzyżowaniu ulic Radzyńskiej i Jagiełły, Przemysłowej i ks. Brzóski oraz Międzyrzeckiej i Przemysłowej.  Ponadto wyremontowany zostanie najstarszy odcinek tzw. małej obwodnicy Łukowa. Zbudowana też zostanie ścieżka rowerowa na odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Ławeckiej.

    Dotację z Rządowego Funduszu „Polski Ład” otrzymały również władze Łukowa. Pieniądze w wysokości 4 mln 700 tys. zł. będą przeznaczone na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Strzelniczej. Powstanie tam sieć sanitarna, wodociąg, oświetlenie, kanalizacja deszczowa i nowa droga.

  W ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” do samorządów powiatu łukowskiego trafi 90 707 561 zł.

   Poszczególne samorządy otrzymały:

Powiat Łukowski – Przebudowa strategicznej dla rozwoju gospodarczego Powiatu Łukowskiego drogi powiatowej klasy G stanowiącej połączenie z węzłem kolejowym sieci TEN-T – 14 250 000 zł

Gmina Stanin – Utworzenie na terenie Gminy Stanin sieci infrastruktury kulturalno – turystycznej poprzez budowę czterech budynków oraz remont i termomodernizację jednego – 9 920 511 zł

Gmina Trzebieszów – Modernizacja strategicznych dla rozwoju gospodarczego dróg w Gminie Trzebieszów, stanowiących połączenia z drogą powiatową i wojewódzką – 9 405 000 zł

Gmina Wojcieszków – Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie poszczególnych miejscowości – 9 000 000 zł

Gmina Łuków – Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków – etap II – 8 740 000 zł

Gmina Adamów – Modernizacja Domu Kultury – Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków wraz z zagospodarowaniem historycznego placu rynkowego wsi Wola Gułowska – 7 002 000 zł

Gmina Krzywda – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywda i Zimna Woda 6 650 000 zł

Gmina Stoczek Łukowski – Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlance, Szyszkach, Jamielniku – Kolonii, Chrustach, Starym Jamielniku i Toczyskach – 6 540 000 zł

Gmina Wola Mysłowska – Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Jarczew – 5 700 000 zł

Miasto Stoczek Łukowski – Budowa parku sportu – boisko do piłki nożnej z bieżnią – 4 500 000 zł

Miasto Stoczek Łukowski – Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim – 540 000 zł

Miasto Łuków – Budowa infrastruktury na terenie inwestycyjnym przy ul. Strzelniczej w mieście Łuków – 4 750 000 zł

Gmina Adamów – Modernizacja zachodniego skrzydła Zespołu Szkół im. Gen. F. Kleeberga w Woli Gułowskiej wraz zagospodarowaniem terenu przyszkolnego i przebudową boiska – 2 000 050 zł

Gmina Serokomla – Modernizacja i rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w m. Serokomla wraz z instalacją fotowoltaiczną – 1 710 000 zł