Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie organizuje konkurs na „Profilaktyka Roku 2021”. Tytuł i nagrodę otrzyma osoba, której działania przyczyniają się, w sposób znaczący, do realizacji zadań zapisanych w „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łuków na 2021 rok”.

  Kandydaturę do tytułu należy zgłaszać na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie www.komisja.lukow.pl oraz na stronie Urzędu Miasta. Wypełniony formularz należy złożyć w siedzibie Miejskiej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łukowie, ul. Zdanowskiego 15, pokój nr 3, w terminie do 30 listopada.