Sołeczna Rada Sportu, działająca przy burmistrzu Łukowa, stała się forum dyskusji nad dwiema propozycjami inwestycji, które radni zgłosili do budżetu na 2022 rok. Te propozycje to budowa zadaszonego boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz budowa hali widowiskowo – sportowej.

  Na posiedzenie Rady Sportu zaproszono radnych oraz trenerów różnych sportowych klubów i sekcji. Dyskusję rozpoczął radny Ryszard Smolarz, który przypominając plany z 2015 roku, zaapelował o rozpoczęcie prac nad budową hali widowiskowo – sportowej. Dopytywany o szacunkowe koszty tej inwestycji stwierdził, że ich nie zna, ale przytoczył dane z 2015 roku, kiedy to koszty szacowano na 20 – 25 mln zł.

  Przeciwny takiemu pomysłowi był podczas dyskusji radny Jarosław Okliński. On uznał ten pomysł za megalomanię. Jego zdaniem koszty zarówno budowy, jak i utrzymania hali w przyszłości, to zbyt duże obciążenie dla budżetu miasta. Radny Okliński zwracał też uwagę na to, że dziś trudno wypełnić publicznością aulę w I LO czy też salę w ŁOK-u. i pytał jak przyciągnąć publiczność do hali.

  Przewodniczący Rady Sportu Zenon Pawlikowski podczas dyskusji prosił radnego Roberta Dołęgę o szczegóły dotyczące pomysłu budowy hali. Radny Dołęga odpowiadając mówił o budowie hali w Rykach i przytoczył popierające pisma prezesów PZZ i PZPC. Radny dodał, że na razie chodzi tylko o projekt, który jego zdaniem może kosztować około 200 tys. zł.

  Podczas posiedzenia Rady Sportu omawiano też propozycję budowy zadaszonego boiska ze sztuczną nawierzchnią. O tę inwestycję zabiegają m.in. władze ŁKS Orlęta Łuków. W trakcie dyskusji prezes Paweł Sych poinformował, że klub może zrezygnować z pomysłu budowy zadaszonego boiska. Postuluje natomiast o budowę boiska ze sztuczną nawierzchnię nad Krzną. Prezes zaapelował również aby zamiast hali, na terenie stadionu w miejscu po wyburzonych pawilonach, powstały sale treningowe dla poszczególnych sekcji i klubów.

  Przewodniczący Zenon Pawlikowski po zakończeniu spotkania zapowiedział, że wkrótce Rada Sportu ponownie się zbierze i wypracuje wspólne stanowisko dotyczące tego, która z tych inwestycji powinna ich zdaniem znaleźć się w projekcie budżetu na 2022 rok.