Czy da się zarabiać na swapach?

Inwestowanie na Forex niesie ze sobą pewne wzajemne rozliczenia pomiędzy brokerem a inwestorem. Wszystko odbywa się w ramach operacji, która w slangu traderów nazywana jest swap. Z kolei punkty swapowe to zyski lub koszty z tym związane. Sprawdź co jeszcze musisz o nich wiedzieć.

Zarabianie na punktach swapowych na Forex możliwe jest tylko wtedy, kiedy traderowi są one doliczane pod koniec dnia, a nie odejmowane. Aby tak się stało, niezbędne jest systematyczne sprawdzanie wielkości punktów w aktualizowanych tabelach.

Jeśli inwestor zdoła odnaleźć parę walutową, na której zajęcie długiej lub krótkiej pozycji jest związane z otrzymaniem punktów swapowych, wówczas trzeba dokonać odpowiedniej transakcji, która musi być przetrzymana przynajmniej do kolejnej sesji.

Ryzyka związane z punktami swapowymi

Dla inwestorów na rynku Forex, ryzyko związane z punktami swapowymi łączy się z możliwością straty lub nie zrealizowania potencjalnych zysków. Dlatego warto mieć na uwadze ryzyka, które są związane z punktami swapowymi. Sprawdź, co na ten temat mówi strona informacyjna Saxo Bank Polska, jednego z najbardziej cenionych brokerów w Polsce.

Jakie są zatem ryzyka związane z punktami swapowymi? Najważniejsze z nich to:

  • ruchy rynku przeciwne do zajętej pozycji

W takiej sytuacji, trader otrzymuje dodatnie punkty swapowe, jeśli zagrał z takim zamiarem. Należy jednak pamiętać, że strata z samej pozycji może niekiedy przewyższyć potencjalne zyski ze swapa.

  • zmiana punktów swapowych z dodatnich na ujemne

Stopy procentowe podlegają ciągłym, cyklicznym zmianom, a to powoduje niekiedy sytuacje, w których zmianie ulegają także relacje pomiędzy walutami w parze i wówczas zamiast otrzymać punkty swapowe, inwestor ma je odjęte. Właśnie dlatego niezwykle ważne jest systematyczne sprawdzanie tabel z punktami swapowymi naliczanymi na bieżąco.

  • krótka pozycja w equity CFD

Ze względu na korekty kursów akcji w dół na dzień przydziału dywidendy bądź praw poboru, posiadaczowi CDF mogą zostać odjęte stosowne kwoty właśnie w postaci punktów swapowych. Po zajęciu pozycji warto zatem sprawdzać czy może dojść do tego rodzaju zdarzenia.

  • obniżenie wielkości naliczanych punktów swapowych

Nieustanne zmiany wielkości punktów swapowych mogą spowodować, że inwestor otrzyma znacznie niższe kwoty niż te, które zakładał na wstępie robienia inwestycji. Podobnie jak w poprzednich przypadkach istnieje zatem konieczność sprawdzania aktualnych tabeli z wielkością punktów swapowych.