Spóźnienie się z opłaceniem składek nie będzie już przeszkodą w uzyskaniu zasiłku chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To jedna ze zmian jakie zaczną obowiązywać od stycznia 2022  roku.

  Do tej pory wystarczyło, że przedsiębiorcy zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego spóźnili się o jeden dzień z opłaceniem składki i przepisy automatycznie „wyrzucały” ich z ubezpieczenia. Musieli składać wnioski do ZUS o przywrócenie terminu płatności składek, żeby zachować prawo do zasiłków. Corocznie do ZUS wpływało ponad 150 tys. takich wniosków. Od nowego roku spóźnienie ze składką nie pozbawi przedsiębiorcy świadczenia. Jeśli jego zadłużenie w ZUS nie przekracza 1 proc. minimalnego wynagrodzenia, to zasiłek otrzyma od razu. Jeśli ma wyższe zadłużenie, zasiłek chorobowy dostanie po spłacie długu (spłata musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy).

  Kolejna zmiana, która zacznie obowiązywać od stycznia 2022 roku jest ważna dla osób, które podczas choroby przebywają w szpitalu. Dotychczas miesięczny zasiłek chorobowy osoby hospitalizowanej wynosił 70 proc. średniego wynagrodzenia. Od stycznia będzie wynosił 80 proc., tak jak w przypadku choroby poza szpitalem.

  Według nowych przepisów po ustaniu zatrudnienia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. To ograniczenie nie będzie dotyczyło osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży. ZUS przypomina, że po wyczerpaniu zasiłku ubezpieczeni tak jak dotychczas będą mogli korzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy.

  Od przyszłego roku kobiety, których ubezpieczenie zakończyło się w trakcie ciąży z powodu śmierci pracodawcy uzyskają prawo do zasiłku macierzyńskiego. Dotychczas nie miały takiej ochrony.

  Jak informuje Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim, zmian w ustawie zasiłkowej będzie więcej. Ich szczegółowe zestawienie można znaleźć na stronie www.zus.pl.