Ulice Turystyczna i Wypoczynkowa prowadzące do Kompleksu Rekreacyjnego Zimna Woda zyskają wkrótce nową nawierzchnię. W piątek 8 października firmie „Tamex” został przekazany plac budowy. Nowa nawierzchnia na obu ulicach ma być gotowa jeszcze w tym roku.

  Remont ulic Wypoczynkowej i Turystycznej zaplanowano już w ubiegłym roku i złożono wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wniosek znalazł się na liście rezerwowej i wciąż jest duża szansa na otrzymanie dofinansowania. Ale aby nie czekać z przeprowadzeniem prac burmistrz Piotr Płudowski zaproponował radnym dołożenie pieniędzy z budżetu miasta i wykonanie tej inwestycji jeszcze w tym roku. Radni zgodę wyrazili. Dzięki temu, w oczekiwaniu na przyznanie dofinansowania, można było rozpocząć prace na ulicach Wypoczynkowej i Turystycznej.

  Nowa nawierzchnia na ulicach Turystycznej i Wypoczynkowej ma pojawić się do końca roku. Koszt tej inwestycji to 647 tys. zł.