Łukowscy radni podjęli intencyjną uchwałę w sprawie utworzenia na terenie strzelnicy użytku ekologicznego. Wniosek w tej sprawie złożył mieszkaniec Łukowa. Jego zdaniem na tym terenie występują dwa gatunki dzikich pszczół, które wymagają ochrony.