Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach  prof. dr hab. Mirosław Minkina i Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie Anna Pietrzak podpisali umowę o współpracy.

  Porozumienie ma na celu współpracę naukowo-dydaktyczną, w ramach której w Zespole Szkół nr 3 powstaną klasy patronackie w zawodach technik agrobiznesu i technik ekonomista. Uczniowie szkoły będą brać udział w lekcjach akademickich i warsztatach prowadzonych przez wykładowców UPH. Ważnym elementem współpracy będzie także realizacja wspólnych projektów studencko – uczniowskich.

  Funkcję koordynatora szkolnego pełni Pani Ewa Rzymowska.