Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łukowie oferuje do wynajęcia pomieszczenia Lokalnego Centrum Animacji Społecznej, które znajduje się na terenie Kompleksu Rekreacyjnego „Zimna Woda”. OSiR zamierza wynajmować pomieszczenia zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

  Opłata za wynajem pomieszczeń Lokalnego Centrum Animacji Społecznej będzie pobierana wówczas, kiedy będą tam organizowane wydarzenia płatne. Wówczas stawka za najem pomieszczenia będzie wynosić 100 zł netto za godzinę. Jeżeli natomiast ktoś będzie chciał wynająć pomieszczenia do zorganizowania imprez, za które nie będzie pobierał żadnych opłat, wówczas będą one udostępnianie za darmo.

  Terminy udostępniania pomieszczeń Centrum należy uzgadniać indywidualnie w Ośrodku Sportu i Rekreacji.