Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej podpisało kolejne umowy w ramach megaprojektu pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.

  Dwie umowy dotyczą uszczelnienia kanalizacji ściekowej w ulicach Międzyrzecka, Dmocha, Cieszkowizna, Prusa, Przemysłowa, Staropijarska i Partyzantów. Prace za około 6 mln zł wykonają firmy ze Szczecina i Bytomia.

  Kolejna umowa dotyczy dostawy samochodu specjalnego do czyszczenia ciśnieniowego kanałów sanitarnych, który będzie kosztował 1 722 000 zł.