Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie ogłosił właśnie listę zwycięzców Konkursu Plastyczno – Fotograficznego pod tytułem „Moje wakacje na wsi 2021”. Wręczenie nagród laureatom konkursu odbędzie się w niedzielę 29 sierpnia podczas Gminnych Dożynek w Dmininie.

   W konkursie wzięło udział 75 dzieci z terenu gminy Łuków. W kategorii praca plastyczna wpłynęło 26 prac.
W kategorii praca fotograficzna – 49. Po dokonaniu oceny prac pod względem samodzielności, kreatywności, pomysłowości, zdolności i umiejętności artystyczno – twórczych, jury wyłoniło laureatów, którzy otrzymują bony towarowe o wartości 200 zł.

 W kategorii „praca plastyczna” (rysunek) bony towarowe o wartości 200 zł otrzymują:

Zuzanna Góral Gołaszyn,

Nikola Budziak Zalesie,

Paweł Śledź Kownatki.

W kategorii „praca fotograficzna” (zdjęcie) bony towarowe o wartości 200 zł otrzymują:

Paulina Konieczna Aleksandrów,

Anna Ochnio Dminin,

Jakub Borkowski Suleje.

Wyróżnienia w postaci maskotek i słodyczy , które otrzymują:

W kategorii „praca plastyczna” (rysunek):

Martyna Prokop Wólka Świątkowa,

Lena Przeździak Biardy,

Lena Wysokińska Wagram,

Jakub Ochnio Dminin,

Nikola Izdebska Dminin.

W kategorii „praca fotograficzna” (zdjęcie):

Krzysztof Bartczak Ławki,

Paukina Piasecka Gołaszyn,

Oliwia Pytlik Zalesie,

Mateusz Piasecki Gołaszyn,

Adam Wiąckiewicz Wólka Świątkowa.