Podczas 43. sesji Rady Miasta Łukowa, która odbywała się 20 sierpnia, Sebastian Ignaciuk złożył ślubowanie i objął mandat radnego. W Radzie Miasta zastąpił Mateusza Popławskiego, który 14 lipca został powołany na stanowisko zastępcy burmistrza.

  Sebastian Ignaciuk kandydował w wyborach z list komitetu „Razem Ponad Podziałami” z okręgu nr 3. Zdobył drugą pod względem ilości liczbę głosów.