Komisja Rewizyjna skontroluje proces inwestycyjny i funkcjonowanie Miejskiego Żłobka nr 1 w Łukowie. Taką decyzję podjęto na sesji, którą na wniosek klubu radnych PiS zwołano 20 sierpnia. Za przyjęciem uchwały zlecającej przeprowadzenie kontroli było 17 radnych, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Radni z kluby PiS argumentowali potrzebę przeprowadzenia kontroli, bowiem niepokoi ich fakt, że w nowo wybudowanym żłobku doszło do awarii systemu odprowadzania wody co skutkowało zalaniem pomieszczeń. Chcą spotkać się z projektantem, wykonawca i kierownikiem budowy. Chcą ustalić kto jest winny.

  Zdaniem radnych z opozycji chodzi tu jednak przede wszystkim o „dokopanie” burmistrzowi.

  Ostatecznie Komisja Rewizyjna wybierze ze swojego składu komisję, która skontroluje proces inwestycyjny i funkcjonowanie żłobka. Radni będą też mieli możliwość powołania biegłych. O efektach pracy tej specjalnej komisji będziemy Państwa informować.