R.A.M.A., czyli Rowerowa Akademia Miejsc Atrakcyjnych w Malcanowie w gminie Łuków oficjalnie rozpoczęła swoją działalność. Na pierwszą wyprawę, która odbyła się w sobotę 14 sierpnia, wybrało się prawie
30 cyklistów, co oznacza, że wziął w niej udział statystycznie co czwarty mieszkaniec wsi.

  Cykliści wyruszyli z placu przy świetlicy
w Malcanowie i tutaj też zakończyli wyprawę. Przejechali ponad 20 km. Na mecie wzięli udział w pogadankach
i konkursach na temat bezpiecznych wakacji, w tym zasad ruchu pieszych i rowerzystów szczególnie na terenach wiejskich. Inauguracyjna R.A.M.A. zakończyła się wspólną biesiadą przy grillu i lodach, przygotowaną przez sołtysa Malcanowa Janusza Mazurka.