Informacja burmistrza Łukowa o zaistniałych usterkach i problemach występujących w budynku Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie oraz o aktualnej sytuacji dotyczącej funkcjonowania żłobka będzie głównym punktem nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, którą przewodniczący Krzysztof Okliński zwołał na dzień 20 sierpnia (piątek).

  O zwołanie obrad w trybie natychmiastowym apelowali radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy podpisali pod wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Radni będą też chcieli zlecić Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łuków przeprowadzenia kontroli procesu inwestycyjnego i funkcjonowania Żłobka Miejskiego Nr 1 w Łukowie. Komisja ma zostać upoważniona do powołania biegłych w celu zbadania prawidłowości budowy i funkcjonowania żłobka.

  Konieczność zlecenia kontroli jest uzasadniana występującymi wadami oraz usterkami w nowo wybudowanym budynku żłobka, które skutkują wyłączeniem budynku z użytkowania.