Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa włącza się w zbiórkę środków na renowację nagrobka Bronisława Chącińskiego – patrona Szkoły Podstawowej nr 4, społecznika, lekarza i Honorowego Obywatela Łukowa. W niedzielę 22 sierpnia podczas odpustu św. Rocha członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze będą prowadzić w pobliżu cmentarza św. Rocha kwestę do puszek, by wspomóc tym gestem inne grupy chcące odnowić miejsce spoczynku zasłużonego łukowianina.

  Aktualny grób Bronisława Chącińskiego(1868-1922) zlokalizowany na cmentarzu parafialnym św. Rocha, pochodzi z lat 70. XX wieku i swoim wyglądem nie świadczy o spoczynku w tym miejscu osoby wybitnie zasłużonej dla rozwoju Łukowa.

  Od lat trwa dyskusja na temat potrzeby przeprowadzenia remontu grobu byłego lekarza, społecznika, patrona jednego z osiedli mieszkaniowych i od 2000 r. patrona zlokalizowanej przy osiedlu Szkoły Podstawowej nr 4.


– To właśnie łukowska „Czwórka” przypomniała jakiś czas temu o potrzebie remontu nagrobka Bronisława Chącińskiego. Pracownicy placówki zaczęli też zbierać pieniądze na przeprowadzenie niezbędnych prac. Uruchomili m.in. specjalną internetową zbiórkę, gdzie każdy może wesprzeć ideę dowolną kwotą – mówi Łukasz Bober, członek stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa i absolwent łukowskiej „Czwórki”.– Teraz z pomocą przychodzi także nasze stowarzyszenie, które planuje przeprowadzić zbiórkę do puszek podczas zbliżającego się odpustu św. Rocha i wesprzeć tym samym działania szkoły w odbudowie grobu zasłużonego dla naszego miasta lekarza i społecznika – dodaje radny miejski.

  Zbiórka pieniędzy do puszek odbędzie się w niedzielę 22 sierpnia w godzinach 8:00 – 14:00 w przy bramach wejściowych na teren cmentarza parafialnego św. Rocha w Łukowie. Kwestować będą m.in. członkowie stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa oraz wolontariusze. Swój udział w kweście zapowiedzieli także burmistrz Łukowa Piotr Płudowski, który objął honorowy patronat nad przedsięwzięciem, a także zastępca burmistrza Mateusz Popławski. Środki uzyskane podczas zbiórki mają być następnie przekazane przedstawicielom Szkoły Podstawowej nr 4, która zamierza przeprowadzić renowację grobu Bronisława Chącińskiego.

  – Wierzymy, że wspólnymi siłami sto lat po śmierci Bronisława Chącińskiego, uda się przywrócić godny wizerunek miejsca jego spoczynku. Zgodę na zbiórkę wyraził m.in. proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, ks. Andrzej Kieliszek, liczymy też na wsparcie wielu ludzi dobrej woli – mówi Łukasz Bober. – Niestety stan techniczny grobu nie odzwierciedla zasług, jakie dla naszego miasta miała ta postać. To m.in. za sprawą Chącińskiego powstała miejska łaźnia, elektrownia, a działalność rozpoczęły oddział Polskiego Czerwonego Krzyża, czy Straż Ogniowa – dodaje.

  Bronisław Chąciński był też lekarzem, samorządowcem, ordynatorem szpitala i osobą mocno angażującą się w życie Łukowa. Pełnił szereg funkcji w organizacjach społecznych, często finansując je z własnej kieszeni i uszczuplając tym samym swój budżet domowy. Zmarł nagle 13 czerwca 1922 r. na oczach tysięcy mieszkańców miasta, gdy wygłaszał przemówienie podczas uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy na fasadzie kolegiaty Przemienienia Pańskiego. Zostawił spuściznę, która w świadomości mieszkańców Łukowa trwa do dziś.

  Z sylwetką Bronisława Chącińskiego zapoznać się można także m.in. na stronach internetowych Miasta Łuków oraz Szkoły Podstawowej nr 4:

http://www.lukow.pl/o-miescie/honorowi-obywatele/bronislaw-chacinski

https://sp4lukow.net/historia-szkoly/n,patron-szkoly