W poniedziałek 26 lipca Zarząd Dróg Miejskich rozpocznie remont kanalizacji deszczowej w ulicy Dmocha. Wiąże się to z utrudnieniami w ruchu.

  Na początek zamknięty dla ruchu pojazdów będzie około 50-metrowy odcinek ulicy Dmocha przy skrzyżowaniu z ulicą Międzyrzecką. Następnie zamykane będą kolejne odcinki tej ulicy.

  Podczas wykonywania prac zachowany zostanie ruch dla służb ratunkowych i miejskich, a także ruch w celu dojazdu do posesji. Pozostali użytkownicy ruchu drogowego proszeni są o stosowanie objazdów.