Prawie 4,5 tysiąca cudzoziemców przybyło w rejestrze ZUS w województwie lubelskim w stosunku do okresu sprzed pandemii. Ich liczba jest teraz wyższa niż kiedykolwiek wcześniej.

  Na początku pandemii Covid-19 liczba obcokrajowców zgłoszonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spadła o niemal 3 proc., m.in. z uwagi na czasowe zamknięcie granic. Ale już w czerwcu 2020 roku zaczęli wracać do pracy w naszym regionie. Druga połowa ubiegłego roku to dynamiczny wzrost liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Na koniec marca w województwie lubelskim było ich już prawie 23,5 tysiąca, czyli o prawie 4,5 tys. więcej niż w lutym ubiegłego roku (wzrost o 24 proc.). Za ten wzrost odpowiadają głównie obywatele Ukrainy, których przybyło o 2,9 tys., oraz ubezpieczeni z Białorusi, których liczba wzrosła o ponad 1,2 tys.

  Również w skali całej Polski liczba ubezpieczonych cudzoziemców jest teraz najwyższa w historii. Przekroczyła właśnie 780,5 tys. Wynosi o ponad 110 tys. więcej niż bezpośrednio przed pandemią.

  Prawie dwie trzecie obcokrajowców pracuje w Lubelskiem na umowie o pracę, a 4 proc. prowadzi własną działalność gospodarczą. Pozostali mają inny tytuł do ubezpieczeń, głównie są to umowy-zlecenia.

  Dane ZUS o ubezpieczonych nie obejmują osób, które pracują na umowach nieoskładkowanych (np. umowie o dzieło) i osób zgłoszonych do ubezpieczeń w KRUS.