W 2030 roku Łuków będzie liczył 25 tysięcy mieszkańców. Będzie to spadek o około 5 tysięcy osób w porównaniu do ubiegłego roku. Prawie 40% mieszkańców Łukowa będą stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej.

  Według danych GUS liczba mieszkańców miasta Łuków na koniec 2020 roku wynosiła 28,5 tysiąca osób. Główną przyczyną spadku liczby mieszkańców jest ujemny przyrost naturalny oraz migracja ludności w celach zarobkowych, również poza granice kraju. Obecnie w Łukowie mieszka 4,5 tysiąca osób w wieku do 15 lat, zaś w 2030 ma ich być zaledwie 1900. Według danych GUS w naszym mieście jest o tysiąc więcej kobiet niż mężczyzn.

  Jak wynika ze sporządzonej przez Główny Urząd Statystyczny prognozy demograficznej w Łukowie w perspektywie roku 2030 nastąpi spadek ludności w stosunku do roku 2020 o około 15%. Charakterystycznym przejawem depopulacji jest też tzw. „wylewanie się miasta” na obszar otaczającej go gminy Łuków. Wiele osób nadal aktywnych zawodowo w mieście, decyduje się zamieszkiwać na terenie gminy. Decyzje takie są podyktowane względami zarobkowymi i ekonomicznymi.

  Postępujący spadek liczby mieszkańców to negatywne zjawisko występujące również na terenie całego województwa lubelskiego jak i w kraju. Głównymi czynnikami są m.in. zmniejszenie się dzietności rodzin i starzenie się społeczeństwa. Czynnikiem potęgującym to zjawisko jest również emigracja mieszkańców.

  Dane te pochodzą z „Raportu o stanie Miasta”, który zaktualizowany zostanie przedstawiony w połowie 2021 roku.