Władze Łukowa złożyły wniosek do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dofinansowanie przebudowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2, w ramach programu Sportowa Polska. Wniosek opiewa na kwotę 435 tys. zł, a całkowity koszt inwestycji to ponad 1,3 mln zł.

  Koszt zadania pod nazwą „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łukowie” oszacowano na 1 mln 318 tys. zł. Według zasad programu Sportowa polska samorząd Łukowa może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 435 tys. zł. W ramach tej inwestycji planowany jest generalny remont sali. Prace miałyby rozpocząć się w styczniu i zakończyć w październiku 2022 roku.

  Ministerstwo ma pół roku na ocenę wniosku.