O 6 złotych wzrośnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Teraz jest to 14 zł od jednej osoby, a ma być 20 zł. Ale jest też dobra wiadomość – wracają ulgi. Uchwały dotyczące wprowadzenia nowej stawki za odbiór, transport
i gospodarowanie odpadami oraz zwolnień z opłat zostały podjęte na sesji Rady Powiatu. Za wprowadzeniem podwyżek było 18 radnych. Przeciw był tylko radny Leonard Baranowski

  Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami zaczną obowiązywać od 1 czerwca. W projekcie uchwały zapisano też ulgi. Stawka opłaty za czwartą i każdą kolejną osobę zamieszkującą dane gospodarstwo domowe będzie wynosiła 17 zł. Będzie też ulga dla osób o niskich dochodach, dla których stawki zostaną pomniejszone o 6 zł. Będzie też ulga dla tych, którzy zdecydują się na kompostowanie bioodpadów kuchennych i zielonych. Teraz wynosi ona 2 zł od jednej nieruchomości, a będzie wynosiła 4 zł od osoby.

  Relacja z sesji Rady Miasta już wkrótce w Master TV.