Lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wybrał firmę, którą ma się zająć opracowaniem projektu dużej obwodnicy Łukowa. Ma być to jednojezdniowa droga ruchu przyspieszonego. Realizacja budowy obwodnicy zaplanowana jest na lata 2026 – 2028.

  Budowa dużej obwodnicy Łukowa została wpisana do rządowego „Programu budowy 100 obwodnic”. GDDKiA poinformowała właśnie o rozstrzygnięciu przetargu na przygotowanie studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego oraz dokumentacji niezbędnej do wyłonienia wykonawcy tej inwestycji. Przetarg wygrała firma SAFEGE. Koszt opracowania studium to 2 mln 669 tys. zł.

  Obwodnica Łukowa ma być jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) i ma połączyć drogi krajowe 63 i 76. W ramach inwestycji powstaną m.in. skrzyżowania z drogami poprzecznymi i dojazdowymi, bezpieczne przejścia dla pieszych, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dojazdowe zapewniające dostęp do obwodnicy, obiekty inżynierskie i ochrony środowiska. Opracowanie STEŚ-R posłuży m.in. do wstępnego ustalenia wariantów przebiegu trasy, zakresu rzeczowego inwestycji oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, która zatwierdzi ostateczny przebieg nowej drogi. Realizacja obwodnicy Łukowa planowana jest w latach 2026 – 2028.