Urząd Marszałkowski w Lublinie wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe opracowują dokumentację na zadanie pod nazwą „Elektryfikacja linii kolejowej nr 30 Łuków – Lublin”. To zadanie, które mogłoby zostać zrealizowane w ramach przedsięwzięcia o nazwie Lubelska Kolej Aglomeracyjna.

  Elektryfikacja linii kolejowej Łuków – Lublin to jeden z pięciu projektów, które będą realizowane przez samorząd województwa lubelskiego w ramach Programu Kolej+. Ta inwestycja ma pozwolić na wykorzystanie trakcji elektrycznej w przejazdach najkrótszą trasą z Łukowa do Lublina. Poprawi też przepustowość ciągu komunikacyjnego Łuków – Radzyń Podlaski – Parczew – Lubartów – Lublin, co umożliwi uruchomienie połączeń wojewódzkich na tym odcinku.

  Założeniem Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku jest utworzenie lub usprawnienie połączeń kolejowych do miejscowości o liczbie mieszkańców powyżej 10 tysięcy z miastami wojewódzkimi. Dofinansowanie ze środków Programu wynosi do 85%. Pozostałą część stanowić będą środki własne samorządów. Ogólnopolski budżet Programu Kolej+ wynosi 5,6 mld zł bez wkładu samorządów.

  Województwo Lubelskie zgłosiło do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pięć projektów o łącznej wartości około 3 mld zł. Wszystkie przeszły przez I etap kwalifikacji. W II etapie będą podlegały ocenie, której wynikiem będzie utworzenie listy rankingowej projektów i kwalifikacja ich do Programu.