Jan Janusz Jastrzębski, który prowadzi również Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej, wystosował pismo do radnych Rady Miasta. Zwraca się w nim „z prośbą o poparcie bezkosztowej budowy pomnika, który upamiętniałby Żołnierzy Wyklętych – Niezłomnych”. Miałby on stanąć w pasie drogowym przy ul Farfak, gdzie mieści się muzeum.

  Jak ustaliliśmy w Zarządzie Dróg Powiatowych, pomnik już zaczął powstawać, ale prawdopodobnie zostanie przeniesiony z pobocza na teren muzeum. Powód to konieczność uiszczenia opłaty za zajęcia pasa drogowego. Wynosi ona 3,5 tys. zł rocznie. Przedstawiciel Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej zgłosił się wprawdzie do Zarządu Powiatu z wnioskiem o zwolnienie z opłaty, ale otrzymał decyzję odmowną.