Minister Edukacji Narodowej i Nauki Przemysław Czarnek, były wojewoda lubelski, powołał Zespół Doradców Społecznych. Liczy on trzynaście osób. Wśród nich jest Ryszard Szczygieł, były sekretarz Urzędu Miasta w Łukowie, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.

  Powołanie członków Zespołu Doradców Społecznych Ministra Edukacji i Nauki odbyło się 14 kwietnia w Warszawie. Zespół liczy trzynaście osób, z czego sześć osób pochodzi z Lubelszczyzny. Są to profesor Mieczysław Ryba i Jacek Gołębiowski, a także samorządowcy i społecznicy: Ryszard Szczygieł, Marek Wojciechowski, Marek Kuna i Sebastian Paul.

  Zadaniem Zespołu jest wspieranie ministra w realizacji jego zadań, w szczególności przez: analizowanie zagadnień i problemów dotyczących polityki oświatowej, przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w oświacie oraz udział z głosem doradczym w naradach i spotkaniach.