Gromada Zuchowa ,,Słoneczni Wędrowcy” z Hufca ZHP Łuków po raz pierwszy wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Operacja Czysta Rzeka 2021”. Zuchy, pod opieką swoich przewodników, sprzątały Krznę w sobotę 10 kwietnia.

  Akcję sprzątania rzeki poprzedził cykl zbiórek na temat ochrony środowiska, segregacji śmieci oraz recyklingu. Zuchy zdobyły sprawność zespołową ,,ekoludek’’. W dniu akcji z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta zuchy otrzymały kolorowe worki do segregacji odpadów oraz rękawiczki. Udało im się uprzątnąć około kilometrowy odcinek Krzny oraz bulwar.

  Akcję „Operacja Czysta Rzeka 2021” koordynowali: przewodnik Nina Dudzińska – Chruściel i przewodnik Sebastian Romańczyk.