W budynku Urzędu Miasta funkcjonowanie rozpoczął punkt informacyjny programu „Czyste Powietrze”. Dla mieszkańców informacja ta oznacza, że wszelkie sprawy związane z programem będzie można załatwiać właśnie w magistracie. Miasto Łuków podpisało porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na prowadzenie punktu informacyjnego w Urzędzie w Łukowie.

  Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Mieszkańcy (osoby fizyczne) mogą uzyskać dofinansowanie na m.in.: •Wymianę starych źródeł ciepła
•Termomodernizację budynku mieszkalnego
•Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
•Instalację odnawialnych źródeł energii
•Montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

  W zlokalizowanym w Urzędzie Miasta punkcie informacyjny programu „Czyste Powietrze” zainteresowane osoby mogą uzyskać informacje dotyczące zasad programu, kryteriów jakie powinni spełnić Wnioskodawcy, mogą też otrzymać pomoc w sporządzeniu wniosku o płatność oraz rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

  Informacji na temat programu „Czyste Powietrze” udziela w Urzędzie Miasta Łuków p. Agnieszka Kopeć (Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 12B, tel. bezpośredni: 25 797 66 07). Uwaga! Z uwagi na obostrzenia epidemiczne prosimy o wcześniejsze, telefoniczne umawianie wizyt w punkcie informacyjnym.