Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza  powiatowy  konkurs czytelniczo – prasowy „Krzysztof Kamil Baczyński – poeta i powstaniec warszawski”. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy biblioteki, mieszkańcy powiatu łukowskiego. Ankieta z pytaniami będzie dostępna w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki.

  Wypełnioną ankietę wraz z danymi należy składać do 30 kwietnia w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego. Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek, 11 maja.