Mateusz Milewski oraz Rafał Stępniewski z Zespołu Szkół nr 2 w Łukowie kształcący się w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zostali nagrodzeni w VII edycji Programu edukacyjnego Junkers-Bosch pt. „Bosch Termotechnika szkoli”.

  Program ma na celu zapoznanie uczniów z technologiami wykorzystywanymi w urządzeniach grzewczych, ich funkcjonowaniem oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z ich eksploatacją. Uczestnicy tego ogólnopolskiego przedsięwzięcia rozwiązują testy wiedzy udostępniane na specjalnej platformie. Firma przygotowała trzy testy, z których dwa już się odbyły. Z działu „Technika kondensacyjna” najwyższy wynik uzyskał Mateusz Milewski, który w nagrodę otrzymał dalmierz laserowy Bosch ZAMO II. Z działu „Rekuperacja” najlepiej materiał opanował Rafał Stępniewski, którego nagrodzono detektorem cyfrowym Bosch TRUVO.

  Młodzież do konkursu przygotowuje i nad szkolnymi etapami czuwa Paweł Salamończyk, nauczyciel przedmiotów zawodowych.