Od 29 marca do 9 kwietnia zamknięte będą żłobki i przedszkola. Mają sprawować opiekę tylko nad dziećmi pracowników służby zdrowia i służb porządkowych. Jednak jak zapowiada burmistrz Łukowa, w miejskich placówkach opiekę znajdą również dzieci, których rodzice pracują w innych zawodach.

  W Łukowie czynne będą miejskie przedszkola numer 2, 4 i 7. Rodzice zostali już poinformowani o tym, do których przedszkoli mogą przyprowadzić swoje dzieci. I taką chęć zadeklarowali na dziś rodzice 32 dzieci. Burmistrz Płudowski zapowiada, że w tych placówkach opiekę znajdą również dzieci, których rodzice pracują w innych zawodach, i którzy nie mają żadnych możliwości zapewniania im opieki w domach.

  W miejskim żłobku również będzie sprawowana opieka nad dziećmi pracowników służby zdrowia i służb mundurowych oraz nad dziećmi tych rodziców, którzy nie będą mogli wziąć wolnego w pracy.

  Według zapewnień rządu, rodzice dzieci uczęszczających do żłobków i przedszkoli, które mają być zamknięte do 9 kwietnia, będą mogli skorzystać
z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.