Burmistrz Łukowa Piotr Płudowski zapowiedział, że władze miasta chcą zlecić opracowanie projektu na budowę budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi. Blok socjalny miałby powstać przy
ul. Żelechowskiej. Na jego budowę władze miasta będą starały się pozyskać bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat.

  Tematem zajmowała się ostatnio Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Blok miałby powstać na działce przy ul. Żelechowskiej, w miejscu gdzie dziś znajduje się drewniany budynek z czterema mieszkaniami socjalnymi. Na tej działce miałoby zostać również ustawione pięć kontenerów mieszkalnych.

  Burmistrz Piotr Płudowski poinformował również radnych o pojawieniu się możliwości pozyskania na budowę takiego bloku bezzwrotnej dotacji z rządowego Funduszu Dotacji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Taka dotacja może wynieść od 25 do 80 procent kosztów inwestycji.