Jakie działania promocyjne zamierza podjąć Urząd Miasta? Jak wygląda realizacja i przygotowania do miejskich inwestycji? Jak przedstawia się stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Łukowie? To niektóre z tematów, którymi zajmą się łukowscy radni podczas sesji zaplanowanej na czwartek 25 marca.

  Sesja Rady Miasta Łukowa rozpocznie się o godzinie 12.00. Radnym zostaną przedstawione informacje m.in. o działaniach podejmowanych w ramach promocji miasta, inwestycjach, stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz o funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta. Będą też sprawozdania m.in. z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej za ubiegły rok.

  W porządku obrad sesji znalazły się także projekty uchwał dotyczące miejskich nieruchomości oraz przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta”.