Blisko 49 mln zł trafiło do przedsiębiorców z powiatu łukowskiego. To pieniądze, które przekazał im Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie. Pochodzą z tarcz antykryzysowych. Pożyczki i dotacje udzielane są przedsiębiorcom od 1 kwietnia ubiegłego roku.

  Najwięcej, bo aż 23 mln zł przekazano w formie bezzwrotnych pożyczek mikroprzedsiębiorcom i organizacjom pozarządowym. Pożyczki w wysokości 5 tys. zł otrzymało w ubiegłym roku aż 4650 podmiotów z naszego powiatu. Kolejne 18 mln zł wydano na dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia pracowników. Podpisano w sumie 704 umowy, a wsparcie dotyczyło 4261 pracowników.

Zawarto również 1082 umowy na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych. Na to działanie wydano 6 mln zł.

  W Powiatowym Urzędzie Pracy realizowane są również zapisy najnowszej tarczy branżowej. Jak dotąd zrealizowano prawie 400 wniosków o dotacje na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. To wsparcie otrzymały konkretne firmy, których PKD znalazło się na rządowej liście. Kwota wsparcia, którą już przekazano firmom z powiatu łukowskiego to blisko 2 mln zł.   Ponadto przedsiębiorcy mogli korzystać z pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju, Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.