Muzeum Regionalne w Łukowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej organizuje dla dzieci i młodzieży konkurs plastyczny „Łuków i Ziemia Łukowska oczami dzieci i młodzieży”. Czas na przesyłanie prac ukazujących m.in. krajobraz, architekturę i miejsca pamięci na terenie całego powiatu łukowskiego, uczestnicy konkursu mają do 30 kwietnia.

  Prace zostaną ocenione w czterech kategoriach: przedszkola, klasy 1-3, klasy 4-8 i szkoły ponadpodstawowe. Powinny przedstawiać krajobraz, architekturę lub miejsca pamięci z terenu Łukowa i Ziemi Łukowskiej. Metoda i technika dowolna. Format pracy A4.

  Szczegółowe informacje o zasadach udziału w konkursie można znaleźć na stronie Muzeum Regionalnego.