Julia Semczuk, Joannę Lendzion, Maciej Radomyski i Kacper Siwiak zostali laureatami Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig. Julia i Kacper zostali też docenieni na Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza”.

  Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig organizował Młodzieżowy Dom Kultury w Lublinie. Julia, Maciej i Kacper zdobyli nagrody i znaleźli się wśród dwunastu recytatorów, którzy będą reprezentować województwo lubelskie w ogólnopolskiej edycji konkursu Józefa Czechowicza. Joanna zdobyła wyróżnienie. Julia i Kacper brali też udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Hanki Bielickiej „Radość spod Kapelusza”. Organizowało go Centrum Katolickie im. Papieża Jana Pawła II w Łomży. W kategorii artystycznej – monolog Julia zdobyła drugie miejsce, a Kacper otrzymał wyróżnienie.