Łukowscy radni odrzucili wniosek Zenona Paskudzkiego, który chciał zmienić nazwy 13 ulic. Wnioskodawca skomentował to takim SMS-em: „To czego dopuścili się radni łukowscy, to jest bluźnierstwo przeciw Panu Bogu. Kara za to spadnie na nasze miasto. Kto w to nie wierzy, ten dołącza do kary z nieba. Owszem, można karę zmniejszyć, gdy zostaną rozpoczęte 40-godzinne czuwania we wszystkich łukowskich parafiach przed Najświętszym Sakramentem, a jeśli proboszczowie się zbuntują, to wówczas nie będzie już ratunku…”.

  O to, aby wniosek mieszkańca Łukowa o zmianę nazw 13 ulic zaopiniować negatywnie, wnioskowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. W uzasadnieniu do uchwały czytamy m.in., że dokonanie tylu zmian wiązałoby się z poniesieniem dużych kosztów przez osoby mieszkające przy tych ulicach. W opinii radnych z komisji, niektóre z propozycji nowych nazw przedstawione przez mieszkańca można uwzględnić w momencie nazywania nowopowstałych ulic.

  Za tym, aby nie zmieniać nazw ulic było 16 radnych. Jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

  Zenon Paskudzki, od lat interesuje się historią Łukowa. Uważa, że nasze miasto powinno mieć bardziej godne nazwy ulic, skoro jest jednym z najstarszych grodów na całej Lubelszczyźnie. Oto niektóre propozycje zmian:

1.ul. Kanałową zamienić na ul. Zamkową (w Łukowie był kiedyś drewniany zamek),

2. ul. Pastewnik na ul. Biskupa Bartłomieja (mianowano go pierwszym biskupem łukowskim),

3.ul. Staropijarską na ul. Królewską (Łuków był miastem królewskim, a nie prywatnym),

4.ul. Nowopijarską na ul. Bolesława Wstydliwego (władca ten troszczył się o Łuków),

5. ul. Stawki na ul. Błogosławionej Salomei (to siostra Bolesława Wstydliwego, która u papieża wspierała inicjatywę brata utworzenia biskupstwa w Łukowie),

6. ul. Spółdzielczą na ul. Świętej Kingi (żona Bolesława Wstydliwego, finansowo wspierała inicjatywy męża, m.in. powstanie w Łukowie zamku i biskupstwa),

7.ul. Zabrowarną na ul. Bernardynów (Bernardyni funkcjonowali tutaj dwa i pół wieku),

8.ul. Przemysłową na ul. Ignacego Jana Paderewskiego (wybitny Polak, pierwszy premier odrodzonej po 123 latach z niewoli Ojczyzny),

9. ul. Świderską na ul. Lubelską (tędy prowadził stary trakt do Lublina),

10. ul. Kościelną na ul. Kolegiacką (skoro jest Kolegiata w Łukowie, to warto podkreślić ten fakt w nazwie ulicy).