Cztery samorządy: miasto Łuków, gmina Łuków, gmina Stanin oraz powiat łukowski podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy, a następnie przystąpienie do opracowywania strategii. Ten dokument pozwoli na pozyskiwanie środków unijnych.

  Na działania w ramach obszarów funkcjonalnych, których ma być w województwie lubelskim w sumie 17, ma zostać przeznaczone z funduszy unijnych około 1 miliarda 100 milionów złotych. Gdyby te przewidywania się potwierdziły, „łukowski” MOF może liczyć na 45 mln zł.

  Miasto i gmina Łuków, gmina Stanin i powiat łukowski, będą mogły starać się o unijną pomoc na realizację pomysłów dotyczących m.in. transportu publicznego, ochrony środowiska, opieki zdrowotnej i edukacji