Łukowscy radni jednogłośnie poparli uchwałę o zwolnieniu właścicieli lokali gastronomicznych z tzw. opłaty „korkowej”.

  Uchwała przygotowana przez burmistrza Piotra Płudowskiego zakłada, że w 2021 roku przedsiębiorcy nie będą płacić opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży. Zapisy uchwały pozwalają również na zwrócenie pieniędzy tym przedsiębiorcom, którzy pierwszą ratę opłaty za 2021 rok już uiścili. Propozycje burmistrza poparli wszyscy radni biorący udział w obradach sesji Rady Miasta, która odbywała się w czwartek 25 lutego.

  Po zwolnieniu przedsiębiorców z tzw. opłaty korkowej, wpływy do budżetu miasta zmniejszą się o 35 tys. zł.

  Przyjęta przez radnych uchwała to jedna z form pomocy samorządu dla przedsiębiorców. Wszyscy prowadzący działalność gospodarczą w Łukowie mogą też m.in. składać wnioski o zwolnienie z podatku od nieruchomości. Obniżono też czynsz w lokalach komunalnych. Jak mówił na sesji burmistrz Piotr Płudowski, w ubiegłym roku samorząd pomógł łukowskim przedsiębiorcom na łączną kwotę 220 tys. zł.