Lubelski Urząd Statystyczny opublikował raport o rynku pracy. Wynika z niego, że na koniec roku 2020, stopa bezrobocia w województwie lubelskim wynosiła 8,2 proc. Najniższe bezrobocie odnotowano w powiecie łukowskim – 4,7 proc., a najwyższe w powiecie włodawskim – 16 proc.

  Niska stopa bezrobocia w powiecie łukowskim utrzymuje się już od trzech lat. Na koniec 2020 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było 2 209 osób bezrobotnych. W styczniu przybyło 117. I już w styczniu PUP uruchomił nabór na staże, tworzenie stanowisk pracy, prace interwencyjne, bony szkoleniowe i zatrudnieniowe. Wszystkie możliwe do uruchomienia instrumenty zostały „uruchomione” już na początku bieżącego roku.

  Na koniec grudnia w województwie lubelskim na jedną ofertę pracy przypadało aż 66 bezrobotnych. Rok wcześniej było to 48 osób. O tym, że Lubelszczyzna ma pod tym względem sporo do nadrobienia świadczy fakt, że średnia dla Polski wynosi 24.