Gmina Łuków razem z samorządem województwa lubelskiego wybudują ciąg pieszo – rowerowy w Ryżkach. Na to zadanie władze gminy przekażą dokumentację projektową oraz 60 tys. zł. Resztę pieniędzy na inwestycję o szacunkowej wartości prawie 600 tys. zł wyłoży Urząd Marszałkowski.

  Przy drodze wojewódzkiej 807 w Ryżkach powstaną odcinki ciągu pieszo – rowerowego i chodnika o łącznej długości około 700 metrów.

  Gmina Łuków przekaże również dokumentację na budowę 30 metrów chodnika przy drodze wojewódzkiej 808 w Świdrach. Obie inwestycje będzie realizować Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie.