W Urzędzie Miasta w Łukowie zakończyła się procedura konkursowa, której celem był podział środków pomiędzy stowarzyszenia i organizacje zajmujące się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Do podziału było w sumie 513 tys. zł. Największa kwota, bo aż 390 tys. zł, trafiła do Łukowskiego Klubu Sportowego Orlęta Łuków.

  Dotacje na swoją działalność otrzymały m.in. Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Łukovia Łuków (25 tys. zł), Fundacja Cegiełkowo Pasja i Pomoc (20 tys. zł), Międzyszkolny Klub Sportowy Delfinek (13 tys. zł), Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju AMPlus (13 tys. zł), Stowarzyszenie Szachistów „Szachpol” (7 tys. zł), Stowarzyszenie „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” (4 tys. zł), Klub Sportowy Głuchych „Hetman” (3 tys. zł).

  Dofinansowanie na swoją działalność otrzymały też Uczniowskie Kluby Sportowe:

– UKS „Jedynka” – 14 500 zł

– UKS „Orlik” przy SP nr 4 – 6 000 zł

– UKS „Piątka”– 6 000 zł

–  UKS „Dwójka”– 6 000 zł

– UKS „Trójka”– 6 000 zł