SP ZOZ Łuków podpisał umowę z firmą, która zajmie się remontem budynku ośrodka zdrowia w Stoczku Łukowskim. Koszt prac to ponad 4,7 mln zł. W szpitalu trwają też przygotowania do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy, który zajmie się budową nowego ośrodka zdrowia w Wojcieszkowie. Koszt tego zadania oszacowano na 2 mln zł.

  Zadanie pod nazwą „Remont, rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja pomieszczeń budynku Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Stoczku Łukowskim” wykona firma ze Starej Wróbliny. Zakres prac obejmuje remont trzykondygnacyjnego budynku o powierzchni około 1600 m2 wraz z rozbudową o nowy szyb windowy oraz zagospodarowanie terenu i budowę parkingu. Po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w budynku tym znajdować się będą Poradnia POZ, Zespół Ratownictwa Medycznego, sale rehabilitacyjne, apteka oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Inwestycja ma zakończyć się na początku 2022 roku.

  W tym roku SP ZOZ planuje również rozpoczęcie budowy nowego, jednokondygnacyjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Wojcieszkowie. Projekt i pozwolenie na budowę już jest, a przetarg na wyłonienie wykonawcy ma zostać ogłoszony pod koniec marca. W miejscu, gdzie ma powstać ośrodek rozpoczęto już prace przygotowawcze polegające m.in. na wycince drzew i porządkowaniu terenu pod planowaną inwestycję. Według wstępnych założeń realizacja zadania miałaby rozpocząć się jeszcze w tym roku, a oddanie obiektu do użytku planowane jest na rok 2022. Koszty inwestycji szacuje się na około 2 mln zł.