Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+”. Do uczestnictwa mogą zgłaszać się mieszkańcy Łukowa w wieku powyżej 60 roku życia, osoby nieaktywne zawodowo, chcące żyć w sposób aktywny i twórczy, pomagać sobie i innym.

  Klub „Senior+” zlokalizowany jest przy ul. Wyszyńskiego 10/16. Jest to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w siedzibie klubu w dniach od 15 do 19 lutego w godzinach 10:00 – 12:00.

  Korzystanie z oferty Klubu „Senior+” jest bezpłatne.

O uczestnictwie w klubie decydować będą kryteria rekrutacyjne określone Regulaminie Klubu „Senior+” w Łukowie.

Informacje na temat rekrutacji oraz działalności Klubu „Senior+” udzielane są telefonicznie pod numerem 601 775 086.