Na bulwarze nad Krzną zamontowane zostały trzy nowe kładki. Każda z nich ma różne zdobienia. Koszt powstania trzech mostków to blisko 465 tys. zł.

  Budowa trzech kładek nad Krzną to inwestycja, która bardzo długo czekała na realizację. Trzy raz ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy, gdyż oferty firm znacznie przewyższały pulę środków zabezpieczoną na ten cel w budżecie miasta. Ostatecznie, po tym jak radni wyrazili zgodę na dołożenie pieniędzy, przetarg rozstrzygnięto. Zadania podjęła się łukowska firma Instal Bud przy współpracy z Hutą Pokój z Rudy Śląskiej. Na początku lutego odbył się odbiór techniczny i kładki wkrótce zostaną udostępnione pieszym.