Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, Urząd Skarbowy w Łukowie odnotował w 2020 roku wzrost wpływów podatkowych w stosunku do roku 2019.

  Jak informuje nas Marek Szczerba, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie, wzrost wpływów podatku VAT w porównaniu z rokiem 2019 wyniósł około 10% czyli o około 20 mln zł. W przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego odnotowano 5-procentowy wzrost, czyli o około 1 mln zł. Wpływy z podatku liniowego były o około 15% większe. Natomiast na podobnym poziomie jak w roku 2019 ukształtowały się wpływy z podatku PIT i CIT. Było to około 30 mln zł.

  Jednak, jak mówi naczelnik Marek Szczerba, w niektórych branżach nie działo się najlepiej. Dwukrotnie wzrosła ilość wniosków przedsiębiorców o rozłożenie podatków na raty czy też odroczenia terminu ich płatności. W całym 2019 roku US wydał 61 pozytywnych decyzji ulgowych, a w roku 2020 decyzji takich było już 122.